POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

17 Iulie 2023 (data creării)

17 august (data ultimei actualizări)
I. CONTEXT ŞI DESCRIERE
I.1. Această politică se referă la respectarea confidențialității și protecției datelor cu caracter personal şi este un document obligatoriu pentru Școala Sinelui S.R.L. (cu sediul Republica Moldova, Chișinău Str. Andrei Doga 32/7, cod fiscal 1023600020963) în calitate de operator cât și pentru Utilizator al site-ului www.angelastafii.com ca subiect al protecției datelor cu caracter personal.


I.2. Prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal se realizează, în conformitate cu Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 "Cu privire la protecția datelor cu caracter personal", HG nr 1123/2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal ceea ce permite reglementarea relațiilor juridice apărute în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, integral sau parțial, prin mijloace automatizate, dar și alte mijloace decât cele automatizate, a datelor cu caracter personal ce fac parte dintr-un sistem de contabilizare sau sunt destinate introducerii într-un astfel de sistem.


I.3. Prezenta politică definește principiile, procedurile și condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul de a asigura protecția drepturilor și libertăților omului și cetățeanului în prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv protecția drepturilor la viață privată, secrete personale și de familie.


I.4. Puteți solicita întotdeauna informații despre datele dvs. personale înregistrate și stocate de noi și aveți dreptul să corectați și să ștergeți aceste date în orice moment, precum și să vă retrageți aprobarea pentru a vă colecta și utiliza datele dvs. personale. În orice caz, vă rugăm să ne contactați la adresa scoalasinelui@gmail.com
II. DOMENIUL DE APLICARE ŞI SCOPUL
II.1. Această politică stabilește procedura de prelucrare de către Școala Sinelui S.R.L. a datelor cu caracter personal, tipurile de date cu caracter personal, care sunt colectate, scopurile utilizării acestor date cu caracter personal, interacțiunea Școala Sinelui S.R.L. cu terții, măsurile de securitate pentru protejarea datelor cu caracter personal, condițiile de accesare a datelor cu caracter personal, precum și informațiile de contact pentru utilizator cu privire la accesarea, modificarea, blocarea sau ștergerea datelor lor personale și adresarea oricăror întrebări, pe care le pot avea, cu privire la practica protejării datelor cu caracter personal.

II.2. Școala Sinelui S.R.L. are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal care îi sunt furnizate. Scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal pentru un Utilizator este de a permite înregistrarea acestuia pe site, accesarea surselor disponibile pe acesta, încheierea contractului cu Școala Sinelului S.R.L. și efectuarea plăților, precum și pentru orice alte scopuri necesare pentru furnizarea și administrarea serviciilor oferite de site.
III. TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
III.1. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului, conform art. 5 alin. 5 lit. a) și b) din Legea nr. 133/2011. În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, Școala Sinelui S.R.L. va solicita consimțământul dumneavoastră în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 133/2011.
IV. SURSA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
IV.1. Școala Sinelui S.R.L. colectează date cu caracter personal direct de la subiecții de date cu caracter personal. În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la persoane fizice, Școala Sinelui S.R.L. are obligația șă informeze subiecții de date cu caracter personal în conformitate cu art. 12 din Legea 133 privind protecția datelor cu caracter personal.
V. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
V.1. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor procedurilor întreprinse pentru susținerea serviciilor prestate pe site-ul www.angelastafii.com conform scopului pentru care au fost colectate. După îndeplinirea scopului și expirarea perioadei necesare, aceste date vor fi arhivate sau șterse în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.


V.2. În situația în care există cerințe legale sau obligații contractuale care ne impun păstrarea datelor cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă, vom respecta aceste cerințe și vom asigura măsurile adecvate de protecție a datelor pe întreaga perioadă de stocare.


V.3. Ne angajăm să implementăm și să menținem măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe toată durata stocării acestora, inclusiv măsuri pentru prevenirea accesului neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea accidentală sau ilegală a datelor.


V.4. Dacă ați ales să vă înregistrați pe site și să utilizați serviciile noastre, sunteți de acord că vom păstra și prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal conform prevederilor prezentate în această clauză și în Politica noastră de confidențialitate.
VI. PRINCIPII
VI.1.Utilizarea celor mai bune practici pentru a informa utilizatorii despre faptul că Școala Sinelui S.R.L colectează și prelucrează date cu caracter personal și a explica modul în care aceste date vor fi utilizate, precum și evidențierea drepturilor lor.


VI.2.În cazul în care consimțământul este utilizat ca temei legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, acesta va fi liber, lipsit de ambiguitate, informat și va permite clienților să își retragă consimțământul. Dacă se folosește un interes legitim ca temei legal, persoanele vizate trebuie să fie suficient informate despre acest scop și să li se permită să se opună într-o manieră accesibilă și prietenoasă.


VI.3.Colectarea exclusivă a datelor cu caracter personal care sunt relevante și neexcesive în raport cu scopul pentru care sunt colectate și doar în scopuri explicite și legitime.


VI.4.Prelucrarea corectă și legală a datelor cu caracter personal în toate operațiunile, inclusiv atunci când prelucrarea acestor date sunt în afara țării în care a fost colectată.


VI.5.Evitarea păstrării datelor cu caracter personal mai mult decât este necesar din punct de vedere legal sau conform scopurilor explicite și legitime pentru care datele sunt procesate. În momentul în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru a îndeplini scopurile explicite în cauză, care au legitimat colectarea si prelucrarea inițială, vom șterge definitiv aceste date sau le vom transforma în date anonime.


VI.6.Păstrarea datelor cu caracter personal exacte și actualizate periodic. Furnizarea măsurilor într-o manieră accesibilă și prietenoasă pentru subiecții de date ca să poată obține informații și copii cu privire la datele cu caracter personal prelucrate despre ei și pentru a corecta inexactitățile. Oferirea datelor cu caracter personal autorităților numai în limita reglementărilor legale sau cu permisiunea persoanei vizate și în conformitate cu procesele predefinite aprobate.


VI.7.Evaluarea sistematică a riscurilor de confidențialitate asociate cu prelucrarea datelor cu caracter personal și dezvoltarea unei strategii adecvate de atenuare pentru a aborda aceste riscuri.


VI.8.Solicitarea către furnizorii autorizați, în conformitate cu nivelul de protecție din această politică, să exercite diligență deosebită pentru a preveni pierderea, furtul, divulgarea neautorizată sau utilizarea necorespunzătoare a datelor cu caracter personal colectate de Școala Sinelui S.R.L. Furnizorii trebuie să prelucreze aceste date corect și legal în toate operațiunile, inclusiv atunci când aceste date sunt prelucrate în afara țării în care au fost colectate sau primite.


VI.9.Reglementarea și administrarea protecției datelor cu caracter personal în cadrul Școala Sinelui S.R.L. astfel încât cerințele legale, contractuale și de afaceri să fie îndeplinite și să asigure că există resurse organizatorice relevante și suficiente pentru a asigura implementarea corespunzătoare a prezentei politici și pentru a lua măsuri corective atunci când este necesar.
VII. TRANSMITEREA TRANSFRONTALIERĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
VII.1. În momentul înregistrării pe site și furnizării datelor cu caracter personal, vă informăm că aceste date vor fi stocate pe un server situat în Țările de Jos (Olanda), conform contractului de hosting încheiat cu prestatorul nostru de servicii de hosting.


VII.2. În conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal acest transfer este liberalizat și posibil, Țările de Jos (Olanda) fiind recunoscută ca fiind un stat care asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal în condițiile art. 32 alin. (1) a Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.


VII.3. Vă asigurăm că vom respecta toate obligațiile legale și măsurile adecvate pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal colectate și stocate pe serverul din Țările de Jos (Olanda).


VII.4. Pentru orice întrebări sau informații suplimentare referitoare la transferul datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați utilizând informațiile de contact indicate în Politica noastră de confidențialitate.
VIII. DATELE COLECTATE
Date furnizate prin interacțiuni directe
VIII.1.Când vă înregistrați pentru utilizarea Serviciilor noastre, este posibil să colectăm următoarele informații despre dumneavoastră:

a) prenume, nume și adresa de email;
b) sexul, vârsta, data, luna, anul nașterii;
c) adresa de email, țara de reședință;
d) dacă vă înregistrați utilizând numărul de telefon mobil: colectăm numărul dumneavoastră de telefon mobil.
VIII.2. Când interacționați cu www.angelasatfii.com sau folosiți Serviciile Școala Sinelui S.R.L, colectăm automat următoarele informații despre dumneavoastră:

a) Informații dispozitiv.
Colectăm informații specifice dispozitivului, cum ar fi versiunea sistemului de operare, identificatorii unici, precum și numele rețelei mobile pe care o utilizați. Aceste informații sunt asociate cu contul dumneavoastră de pe site pentru a facilita utilizarea serviciilor și personalizarea experienței dumneavoastră.

b) Informații despre loc. În funcție de autorizațiile acordate pe dispozitivul dumneavoastră, colectăm și prelucrăm automat informații despre locația dumneavoastră reală. Pentru determinarea locului, utilizăm diverse tehnologii, inclusiv adresa IP, punctele de acces Wi-Fi și turnurile mobile. Aceste informații ne ajută să vă oferim servicii personalizate și relevante în funcție de locația dumneavoastră.

c) Date despre Utilizator și Autentificare. Colectăm și păstrăm detalii tehnice, precum adresa Protocol Internet (IP) a dispozitivului, fusul orar și sistemul de operare. De asemenea, vom înregistra informații legate de autentificare, cum ar fi data înregistrării, data ultimei modificări a parolei și data ultimei autentificări reușite. În plus, vom colecta informații despre tipul și versiunea browserului dumneavoastră.
Aceste informații sunt utilizate în scopuri de securitate, administrare și îmbunătățire a serviciilor noastre.

d) Cookies și tehnologii similare. Utilizăm module de tip cookies pentru a gestiona sesiunile utilizatorilor, a stoca preferințele de selecție a limbilor și a oferi setări relevante. "Cookies" sunt fișiere text mici transferate de un server web pe hard disk-ul dispozitivului dumneavoastră. Aceste module pot colecta informații precum data și ora vizitei dumneavoastră, istoricul navigării, preferințele dumneavoastră și numele dumneavoastră de utilizator. Aceste informații sunt utilizate pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site.


VIII.3. Ne angajăm să utilizăm aceste informații colectate în conformitate cu prevederile Politicii noastre de confidențialitate și cu legislația în vigoare referitoare la protecția datelor cu caracter personal.
IX. COOKIES
IX.1. Pentru a respecta cerințele stabilite în Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimțământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

IX.2. Asemenea multor altor site-uri web, noi utilizăm tehnica de cookies. Cookies-urile ne ajută să determinăm cele mai populare rubrici ale site-urilor și paginilor noastre web, precum și frecvența accesării acestora. Informația rezultată este utilizată pentru prestarea, perfecționarea și analiza serviciilor. Cookies-urile pot fi dezactivate din setările motorului de căutare.

Dorim să vă atragem atenția asupra faptului că, în unele cazuri, cookies-urile pot reduce viteza de reacționare a motorului de căutare și funcționalitatea acestuia sau pot împiedica accesul către unele site-uri web.

Acest website folosește cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

IX.3.Informația obținută prin utilizarea cookies-urilor este utilizată preponderent în următoarele scopuri:

a) Cookies-urile funcționale și prestarea de servicii: cookies-urile sunt foarte importante pentru funcționarea site-ului nostru web și pentru serviciile noastre electronice, deoarece acestea asigură o experiență de navigare plăcută.

De exemplu, la alegerea utilizatorului, acesta poate să nu introducă numele de utilizator, parola și alte opțiuni de personalizare la fiecare autentificare în sistem.

b) Perfecționarea Serviciului: prin monitorizarea utilizării cookies-urilor, noi putem îmbunătăți funcționarea site-ului nostru web și a serviciilor noastre electronice.

Analiza utilizării: noi utilizăm cookies-urile pentru a compila statistici cu privire la numărul de vizitatori ai paginilor noastre web și pentru a evalua eficiența publicității.

Orientarea marketingului spre o anumită țintă: prin intermediul cookies-urilor, noi putem colecta informații pentru a oferi notificări cu conținut publicitar sau conținut pentru un anumit motor de căutare, prin crearea diferitor grupuri-țintă.

c) În limita prevăzută de lege, noi putem combina informația primită prin intermediul cookies-urilor cu informația despre alte conectări pe care le-a făcut același utilizator (informații cu privire la Serviciile utilizate).

Site-ul web www.angelastafii.com conține link-uri către website-uri, produse și servicii ale Școlii Sinelui S.R.L., precum și linkuri către rețelele de socializare (Facebook, Instagram etc.).

Serviciile sau aplicațiile Școlii Sinelui S.R.L. afișate pe www.angelastafii.com sunt supuse politicii de confidențialitate.

d) Puteți seta browserul să refuze toate sau unele cookies sau să vă avertizeze atunci când paginile de internet setează sau accesează cookies. Dacă dezactivați sau refuzați cookies, vă rugăm să rețineți că anumite părți ale Serviciilor noastre pot deveni inaccesibile sau pot să nu funcționeze corect.
X. PARTAJAREA DATELOR CĂTRE TERȚE PERSOANE
X.1. În cadrul relației contractuale, este posibil ca datele cu caracter personal să fie transmise și vizibile altor persoane participante în cadrul activităților și discuțiilor desfășurate în format de grupă.

Aceasta poate avea loc în situația în care utilizatorii sunt înregistrați la același curs, permițându-le să vizualizeze numele și prenumele altor utilizatori.

De asemenea, este posibil să existe situații în care utilizatorii pot vizualiza și numărul mobil al altor utilizatori, în cazul în care aceștia s-au înregistrat cu numărul mobil pe contul de Telegram, unde vor avea loc discuțiile în grup pentru utilizatorii cursanți la același curs.


X.2. Ne angajăm să luăm măsuri adecvate pentru protejarea confidențialității și securității datelor cu caracter personal în cadrul activităților și discuțiilor desfășurate în format de grup.

Cu toate acestea, utilizatorii sunt responsabili de orice informații sau date cu caracter personal pe care le furnizează în cadrul acestor discuții și activități în grup. Vă încurajăm să fiți prudenți și să nu dezvăluiți informații sensibile sau personale care nu sunt necesare în contextul activităților și discuțiilor respective.
XI. Protecţia datelor cu caracter personal prelucrate în sistemele informaționale asigură prin:
XI.1. Măsuri desecuritate:

a) Prevenirea conexiunilor neautorizate la rețelele de telecomunicații și interceptarea cu ajutorul mijloacelor tehnice a datelor cu caracter personal transmise prin aceste rețele;

b) Excluderea accesului neautorizat la datele cu caracter personal prelucrate;

c) Prevenirea acțiunilor speciale tehnice și de programare care ar putea duce la distrugerea, modificarea datelor cu caracter personal sau la defecțiuni în funcționarea complexului tehnic și de program;

d) Prevenirea acțiunilor intenționate și/sau neintenționate ale altor angajaților, prestatorilor de servicii pentru Școala sinelui S.R.L. deținător de date cu caracter personal, care ar putea duce la distrugerea, modificarea datelor cu caracter personal sau la defecțiuni în funcționarea complexului tehnic și de program;

e) Sistemele informaționale utilizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal vor fi protejate prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura confidențialitatea și integritatea acestor date;

f) Mijloacele tehnice și procedurile de securitate vor fi implementate pentru a preveni accesul neautorizat la datele cu caracter personal și pentru a detecta și preveni interceptarea sau modificarea neautorizată a acestor date;

g) Se vor implementa măsuri pentru a preveni acțiunile speciale tehnice și de programare care ar putea afecta integritatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal, precum și pentru a asigura buna funcționare a sistemelor informaționale.

h) Contractanții, consultanții, precum și angajați a Școlii Sinelui S.R.L., vor fi instruiți și supuși unor măsuri de securitate pentru a preveni acțiunile intenționate sau neintenționate care ar putea duce la distrugerea, modificarea sau defecțiuni în funcționarea complexului tehnic și de program.
XI.2. În cazul în care se detectează încălcări de securitate sau suspiciuni de acces neautorizat la datele cu caracter personal, vor fi luate măsuri imediate pentru a remedia situația, a investiga incidentul și a notifica autoritățile competente și persoanele vizate, conform legislației în vigoare.

XI.3. Se vor efectua evaluări regulate ale riscurilor de securitate și se vor implementa măsuri adecvate pentru a asigura protecția adecvată a datelor cu caracter personal prelucrate în sistemele informaționale.

XI.4. Școala Sinelui S.R.L. va desemna o persoană responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal și va asigura resursele necesare pentru implementarea și menținerea măsurilor de securitate corespunzătoare în cadrul activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal.
XII. DREPTURILE SUBIECTULUI DATELOR CU CARACTER PERSONAL
XII.1. Dvs aveți dreptul de:
a) a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii;

b) de acces la datele dvs. cu caracter personal;

c) de intervenție asupra datelor dvs. cu caracter personal;

d) de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;

e) de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii-în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare;

f) de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie. dreptul de a solicita transmiterea datelor dvs. către terți.

XII.2. În cazul în care apar modificări ale datelor dvs. personale, vă rugăm să ne comunicați aceste modificări.
XIII. Actualizări ale acestei Politici de Confidențialitate
XIII.1. Este posibil să fie necesar să revizuim această Politică în viitor. În cazul în care facem modificări, vom publica versiunea revizuită pe site-ul nostru web și vom actualiza data "Ultimei actualizări" din partea de sus al acestui document. După intrarea în vigoare a Politicii actualizate, utilizarea continuă a site-ului nostru web va constitui acceptul dumneavoastră cu privire la Politica actualizată.

XIII.2. Vă încurajăm să revizuiți periodic această Politică pentru a fi la curent cu orice modificări. Va fi disponibilă o versiune actualizată a Politicii pe site-ul nostru web, iar utilizarea continuă a site-ului nostru web după publicarea versiunii actualizate va constitui acceptul dumneavoastră cu privire la Politica revizuită.

XIII.3. În caz de neconcordanțe între versiunile mai multor limbi și în limba română ale acestei Politici, versiunea în limba română va avea prioritate și va prevala în interpretarea și aplicarea acestei Politici.
XIV. CONTACTE
XIV.1. Dacă aveți întrebări, reclamații sau aveți nevoie de informații suplimentare despre această Politică de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal, politica de cookies, vă rugăm să ne contactați la adresa: Moldova, Chișinău, Str. A.Doga 32/7, ap.74, sau să ne trimiteți un email la: contact@angelastafii.com.

Vom face tot posibilul să răspundem solicitării dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil.