POLITICA DE RAMBURSARE
17 Iulie 2023 (data creării)

17 august (data ultimei actualizări)
Școala Sinelui S.R.L. garantează o politică de returnare a banilor în 14 zile fără riscuri pentru serviciile sale. În acest termen, dacă nu sunteți complet mulțumit de serviciile noaste, aveți dreptul de a anula serviciile și de a solicita o rambursare completă. Perioada de 14 zile incepe de la data achiziției unor servicii pe site-ul www.angelastafii.com.
I. PROCESAREA RAMBURSĂRII
I.1. Utilizatorul este în drept să expedieze în adresa Școala Sinelui S.R.L. o notificare neechivocă privind revocarea contractului cu Școala Sinelui S.R.L. Formularul de revocare poate fi accesat pe site-ul www.angelastafii.com Odată cu expedierea formularului, Utilizatorul va recepționa o confirmare de recepționare a formularului. Utilizatorul nu este obligat să ofere nici-o justificare a deciziei de a revoca contractul cu Școala Sinelui S.R.L.

I.2 Utilizatorul poate expedia o solicitare de rambursare la următoarea adresă de e-mail: contact@angelastafii.com Pentru a facilita procesul de rambursare, se recomandă Utilizatorului să introducă în solicitarea sa următoarele informații:
a) Data plății, confirmarea plății (acestea pot fi găsite în e-mailul recepționat la momentul achiziționării serviciilor de pe site-ul www.angelastafii.com);

b) Numele și prenumele Utilizatorului Client;

c) Dacă ați utilizat plata prin intermediul cardului bancar: ultimele 4 cifre a cardului (pentru securitatea datelor a nu se oferi toate cifrele) și tipul cardului (Visa, Master Card, etc)
I.3. Necompletarea formularului de cerere va duce la refuzul rambursării. După expedierea formularului de revocare, rambursările vor fi procesate procesate prin aceeași metodă de plată utilizată la momentul achiziției unor servicii pe site-ul www.angelastafii.com Școala Sinelui S.R.L. nu oferă rambursări în numerar. Pot fi rambursate doar achizițiile ce au avut loc în ultimele 14 zile de pe cardul sau contul de plată inițial.


I.4. În cazul în care Utilizatorul își exercită dreptul de revocare, acesta va fi ținut la o sumă proporțională cu ceea ce s-a reușit să se furnizeze până la momentul în care Utilizatorul client a informat Școala Sinelui S.R.L. cu privire la exercitarea dreptului de revocare. Astfel, în cazul în care Utilizatorul nu a utilizat serviciile abonamentului/pachetului pe care l-a achiziționat acestui i se va rambursa toată suma abonamentului/pachetului achitat.

I.5. Obligația de restituire nu se aplică comisioanelor bancare achitate de Utilizator pentru plata sumelor respective către Școala Sinelui S.R.L., precum și pierderilor suportate de Utilizator în legătură cu convertirea în altă monedă a sumelor primite, în cazul în care contul bancar al Utilizatorului este în altă monedă decât cea în care s-a efectuat plata inițială și restituirea.
II. SERVICII NERAMBURSABILE
II.1. Rambursarea nu va fi efectuată în următoarele situații:
  • servicii achiziționate cu reducere sau promoție;
  • reînnoiri de produse sau servicii;
  • serviciile sau produsele digitale au fost accesate de către utilizator (exemplu: a accesat cel puțin un modul din curs, a descărcat materialul video/audio, etc.);
  • Serviciile care au fost executate complet.
III. SERVICII RAMBURSABILE
III.1.Școala Sinelui S.R.L. își asumă să ramburseze plăți Utilizatorilor în următoare situații:

a. Erori tehnice. Dacă Utilizatorul a întâmpinat probleme tehnice care pot fi imputate Școlii Sinelui S.R.L. și care împiedică Utilizatorul să utilizeze serviciile achiziționate, Școala Sinelui S.R.L. va găsi alternative pentru a remedia situația (ex. va prelungi abonamentul cu o perioadă echivalentă în care Utilizatorul nu a putut accesa serviciile, etc.) În cazul în care nu va fi posibilă o remediere sau în cazul în care remedierea nu este acceptată de Utilizator, Școala Sinelui S.R.L. va emite o rambursare totală a plății.

b. Fraude. Dacă se constată că contul Utilizatorului a fost utilizat în mod neautorizat de o terță persoană, sau a fost utilizat în mod fraudulos, Școala Sinelui S.R.L. își asumă rambursarea plății în temeiul unor probe pertinente prezentate de către Utilizatorul.

c. Erori de plată. În cazul în care Școala Sinelui S.R.L. a debitat cardul Utilizatorului în mod eronat, se va opera o rambursare integrală a plății; erori tehnice evidente (dublări ale plăților, sume evident exagerate, etc).

d. Utilizatorul deși a procurat serviciile/produsele digitale de pe www.angelastafii.md nu le-a accesat timp de 14 zile de la operarea plății și își exercită dreptul de revocare în condițiile legii.
IV. REFUZUL RAMBURSĂRII
IV.1. În cazul în care Școala Sinelui S.R.L. are motive rezonabile să suspecteze că un utilizator încearcă să abuzeze de politica de rambursare, să încalce termenii și condițiile sau să utilizeze în mod fraudulos serviciile Școlii Sinelui S.R.L., aceasta își rezervă dreptul de a refuza rambursarea solicitată. Aceasta poate include, dar fără a se limita la, situații în care:a. Utilizatorul a accesat și a folosit serviciile Școlii Sinelui S.R.L. disponibile pe www.angelastafii.com în întregime sau în mare parte și apoi solicită o rambursare, sugerând astfel o utilizare abuzivă a politicii de rambursare;

b. Utilizatorul a încălcat în mod repetat termenii și condițiile Școlii Sinelui S.R.L., iar solicitarea de rambursare este percepută ca o tentativă de a evita consecințele acțiunilor sale;

c. Utilizatorul a furnizat informații false sau înșelătoare în legătură cu solicitarea de rambursare sau cu utilizarea serviciilor Școlii Sinelui S.R.L., ceea ce indică o utilizare frauduloasă a acestora.


VI.2. Decizia de a refuza rambursarea în cazurile menționate anterior se va lua la discreția Școlii Sinelui S.R.L. și va fi comunicată utilizatorului în termen rezonabil. În astfel de situații, Școala Sinelui S.R.L. poate oferi alternative, cum ar fi creditul în contul utilizatorului sau oferirea de servicii înlocuitoare, în funcție de circumstanțe. Refuzul rambursării în conformitate cu această clauză nu afectează alte drepturi sau remedii pe care Utilizatorul le poate avea în conformitate cu legea sau cu alte clauze ale Termeni și condițiilor de utilizare a www.angelastafii.md

V. ÎNCETAREA SERVICIILOR
V.1. După expirarea perioadei de 14 zile, Utilizatorul poate rezilia în orice moment serviciile prestate de Școala Sinelui S.R.L., cu toate acestea, într-un astfel de caz nu este posibilă nicio rambursare. Nu oferim opțiuni pentru recalcularea sau rambursarea fondurilor pentru perioada neutilizată.


Suntem ferm convinși că după citirea acestor rânduri, nu veți mai reveni niciodată la acest text, și acesta va fi interpretat ca o măsură suplimentară de siguranță.

Mulțumim pentru cooperare. Aveți grijă de dvs și de informațiile dvs!


Vă rugăm să consultați mai jos formularul de cerere pentru rambursarea sau rezilierea serviciilor.

Formular pentru rambursarea sau rezilierea contractului cu Școala Sinelui S.R.L. se poate expedia la sediul juridic prin poștă sau prin poșta electronică la contact@angelastfii.com
CERERE
de revocare a contractului
1. Către Școala Sinelui S.R.L Adresa: mun. Chișinău, Str. Andrei Doga, 32/7, ap. 74, MD-2024 E-mail: contact@angelastafii.com
2. Vă informez prin prezenta cu privire la revocarea de către mine a contractului încheiat cu Școala Sinelui S.R.L. (ex. procurarea modului Traiectoriile Destinului; procurarea pachetului de meditații de pe www.angelastafii.md )

4. Numele consumatorului

5. Adresa consumatorului

6. Semnătura consumatorului (doar în cazul în care acest formular este notificat pe hîrtie)

7. Data

Anexe la formularul de cerere:

1 . Copia actului de identitate.