TERMENI ȘI CONDIȚII
privind prestarea serviciilor
Acești termeni și condiții privind prestarea serviciilor reglementează accesul și utilizarea website-ului www.angelastafii.com și a serviciilor de care puteți beneficia pe site. Acest document reprezintă un Contract între Dvs. și Școala Sinelui S.R.L.

Odată ce ați accesat butonul Înregistrează-te pe pagina de înregistrare a www.angelastafii.com, Dvs. vă manifestați consimțământul asupra termenilor și condițiilor de mai jos, a faptului că i-ați citit, înțeles și Vă obligați să le respectați.

Dacă Dvs. nu sunteți de acord sau nu aveți posibilitatea să vă asumați responsabilitățile în temeiul acestor Termeni și Condiții, Vă rugăm să nu utilizați site-ul www.angelastafii.com și nici serviciile acestuia.

Termenii și condițiile pot fi modificate periodic. Atunci când se vor opera modificări, o nouă versiune ajustată va fi plasată pe site-ul www.angelastafii.com și se va indica la începutul documentului data ultimelor modificări operate.

Utilizarea de către Dvs. a site-ului www.angelastafii.com sau a serviciilor acestuia după modificarea Termenilor și Condițiilor va constitui consimțământul Dvs. a modificărilor operate.

1. NOȚIUNI
Termeni și condiții
Conține, normele și procedurile, drepturile și responsabilitățile prevăzute în vederea utilizării platformei electronice Școala Sinelui (www.angelastafii.com). Acest document reprezintă contractul ce guvernează relația dintre utilizator și Școala Sinelui S.R.L.. Acest document produce efecte juridice pentru ambele părți, odată cu înregistrarea pe site a Utilizatorului și bifarea căsuței „Sunt de acord cu termenii și Condițiile".
Școala Sinelui
A se avea în vedere dezvoltatorul site-ului/aplicației Școala Sinelui: Societatea Comercială "Școala Sinelui" S.R.L., c/f 1023600020963, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. A.Doga 32/7, ap.74, Chișinău, MD-2024. În continuare "Societatea".
Servicii și produse
Serviciile și produsele create de Școala Sinelui sunt încadrate în CAEM
cod 5811 – activități de editare a cărților,
cod 7220 – cercetare-dezvoltare în științe sociale și umanistice
cod 8559 – alte forme de învățământ;
Cursuri de cercetare de sine și dezvoltare – lista poate fi consultată pe angelastafii.com;
Cursuri de filosofie practică și consiliere filosofică – lista poate fi consultată pe angelastafii.com;
Mentorat individual și de grup în domeniul realizării de sine și profesionale;
Cărți, ghiduri și fișe de curs în domeniul cercetării de sine și dezvoltării sociale și personale;
Materiale audio – meditații/călătorii imaginare;
Materiale video – lecții și conferințe pre-înregistrate în domeniul filosofiei aplicate.
www.angelastafii.com
Pagină web multimedia ce conține texte, imagini fixe, animații, video-uri. Aceasta este administrată de Școala Sinelui SRL
Consumator
Are calitatea de consumator orice persoană fizică care, în cadrul unui raport juridic civil, acţionează predominant în scopuri ce nu țin de activitatea de întreprinzător sau profesională. Persoana fizică nu are calitatea de consumator dacă cealaltă parte a raportului juridic civil nu are calitatea de profesionist. În raport cu Școala Sinelului S.R.L, utilizatorii au calitatea de consumatori.
Utilizator
Utilizator este orice persoană înregistrată pe site-ul www.angelastafii.com, care optează pentru achiziția serviciilor și produselor în conformitate cu Termenii și condițiile.
Terț
Orice persoană alta decât utilizatorii înregistrați a site-ului www.angelastafii.com sau Parteneri, care nu se află în relații contractuale cu Societatea.
Contract încheiat la distanță
Orice contract negociat și încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestări de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, pînă la și în momentul în care este încheiat contractul, inclusiv orice comandă făcută de consumator care produce efecte obligatorii asupra lui.
Conținut
Reprezintă toate informațiile ce pot fi vizualizate și accesate pe site-ul www.angelastafii.com.
Aceste informații pot fi următoarele, dar nu se limitează la:
(a) conținutul oricărui e-mail sau orice tip de informație comunicată prin orice mijloc electronic trimis de către www.angelastafii.com către Utilizator;
(b) orice informație comunicată prin orice mijloc de comunicare disponibil de către un angajat al www.angelastafii.com către Utilizator;
(c) informații legate de ofertele și/sau tarifele practicate e către prestatorii de servicii înregistrați pe www.angelastafii.com pentru o anumită perioadă.
Consimțământ
Consimțământul este manifestarea exteriorizată, de voință a persoanei de a încheia un act juridic. Consimțământul este valabil dacă provine de la o persoană cu discernământ, este exprimat cu intenția de a produce efecte juridice și nu este viciat.
Date cu caracter personal
Orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice sau la unul ori mai multe elemente specifice identității sale fizice.
Noutăți
Scrisoare de informare regulată, cu scop promoțional, destinat exclusiv utilizatorilor, care cuprinde noutăți sau specificații deosebite în legătură cu informațiile care se regăsesc pe site-ul www.angelastafii.com

Facilități și beneficii
Informări regulate, referitoare la campanii, oferte, promoții, anunțuri, concursuri.
Recenzie/Evaluare
Un comentariu, o evaluare scrisă de către un utilizator cu referire la percepția sa în calitate de consumator cu referire la calitatea produselor și serviciilor achiziționate pe site.
Comentariu
Reprezintă o apreciere sau o observație critică pe marginea unei recenzii sau a unui alt comentariu.
Întrebare
Formulă de adresare către www.angelastafii.com prin intermediul formularului site-ului cu scopul de a obține informații despre produsele și serviciile oferite.
Răspuns
Informație scrisă/comunicată telefonic/electronic care este transmisă utilizatorului care a adresat o întrebare pe site-ul www.angelastafii.com
Proces de verificare
O serie de acțiuni prin care se verifică veridicitatea datelor introduse de către Utilizator.
Abonament
Acea convenție care oferă pe o perioadă determinată Utilizatorului Beneficiar servicii și drepturi exclusive la site-ul și serviciile acestuia.
Webinar
Un webinar este un eveniment online în care un speaker sau un expert prezintă și interacționează în timp real cu o audiență virtuală, de obicei pe un subiect specific.
2. CINE SUNTEM?
2.1. SRL ȘCOALA SINELUI, denumită în continuare ȘCOALA SINELUI oferă o platformă online prin care se pot achiziționa servicii și produse educaționale. Accesând platforma www.angelastafii.com uilizatorii pot alege un set de produse și servicii.

2.2. Școala Sinelui este o entitate înregistrată în Registrul entităților de drept a Republicii Moldova, cod fiscal 1023600020963, cu sediul juridic în Republica Moldova, mun. Chișinău, Str.Andrei Doga, 32/7, MD-2024

2.3. SCOPUL Școlii Sinelui este de a crea oportunități de cunoaștere de sine, de ajungere la integritate și de creștere și dezvoltare personală și spirituală pentru fiecare adult.
3. CINE POATE UTILIZA SITE-UL
www.angelastafii.com
A PRODUSELOR ȘI SERVICIILE ACESTUIA?
3.1. Solicitând utilizarea site-ului/ www.angelastafii.com înregistrându-vă pe site, DVS. Astfel garantați că:

a. Sunteți o persoană fizică adultă și aveți capacitate deplină de exercițiu și aveți vârsta de 18 ani.

b. Nu vă aflați sub tratament psihiatric sau nu urmați un tratament medicamentos specializat. Aceasta condiție se face necesară necesară pentru a asigura că utilizatorii sunt într-o stare mentală și emoțională adecvată pentru a participa la cursuri online și offline de cercetare de sine și filosofie aplicată și pentru a se asigura că platforma oferă resurse și informații educaționale, și nu înlocuiește intervențiile sau tratamentele medicale necesare pentru problemele psihice sau medicale specifice.

3.2. În cazul în care nu ați împlinit vârsta de 18 ani, vă îndemnăm să nu vă înregistrați pe www.angelastafii.com

3.3. Școala Sinelui nu are obligația de a realiza o verificare de context sau o verificare a utilizatorilor săi. Cu toate acestea, în măsura permisă de prevederile legale, www.angelastafii.com își rezervă dreptul de a efectua astfel de verificări și/sau de a verifica contul și informațiile de înregistrare și declarațiile, garanțiile pe care le-ați făcut, în acest sens solicitând informații de la organele competente și cele disponibile din surse publice privind verificarea identității reale, eventual al antecedentelor penale/contravenționale; la fel folosindu-se și informațiile disponibile de pe rețelele de socializare, alte surse online neinterzise de lege.

3.4. Rezultatele oricărui proces de verificare vă poate afecta posibilitatea de a accesa și utiliza serviciile Școlii Sinelui. Nu sunteți eligibili să vă înregistrați pe www.angelastafii.com dacă rezultatele verificării Dvs. indică asupra faptului că ați falsificat numele Dvs. real, adresa, data nașterii sau indicați orice informații importante ce vă descalifică de la utilizarea site-ului www.angelastafii.com și a serviciilor acestuia. În aceste situații, Școala Sinelui poate revizui informațiile furnizare de orice persoană terță care oferă servicii de verificare și la discreția acesteia se va lua decizia de a sista activitatea Dvs. pe site-ul www.angelastafii.com

3.5. Prin acceptarea acestor Termeni și condiții, înțelegeți, vă asumați să respectați și sunteți de acord în mod expres că orice proces de verificare, efectuat de o terță parte care realizează servicii de verificare,Școala Sinelui nu deține sau nu își asumă controlul și respinge în mod expres orice responsabilitate pentru calitatea, acuratețea sau fiabilitatea, precum și pentru orice răspundere care ar putea rezulta din utilizarea sau încrederea în informațiile furnizate ca rezultat al serviciilor de verificare.

3.6. Un vizitator poate utiliza site-ul www.angelastafii.comfără a se înregistra. Acesta va avea un acces limitat la informații despre tipurile de produse și servicii oferite, costurile acestora și alte condiții de a le accesa. Pentru a vizualiza mai mult conținut informațional și de a putea beneficia de serviciile Școala Sinelui, vizitatorii urmează să se înregistreze în calitate de utilizatori.

4. UTILIZAREA PLATFORMEI
www.angelastafii.com
ȘI A PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR SALE
4.1. Înregistrarea și crearea contului. Când vă înregistrați pe www.angelastafii.com vi se cere să creați un cont și să furnizați anumite informații despre Dvs. Informațiile ce le furnizați vor fi utilizate în strictă conformitate cu Politica de confidențialitate a www.angelastafii.com Dvs. sunteți responsabili pentru furnizarea de informații corecte, atualizate și complete în legătură cu înregistrarea contului Dvs.

4.2. În cazul apariției unor suspiciuni în privința garanțiilor oferite de la pct. 3.1. www.angelastafii.com va fi în drept să vă solicite informații suplimentare privind garanțiile oferite, fie să facă uz de serviciile unor prestatori publici pentru a verifica informațiile privind identitatea Dvs.

4.3. În calitate de Utilizator sunteți responsabil pentru menținerea confidențialității parolei și a datelor de conectare la cont și sunteți singurul responsabil pentru toate activitățile care au loc sub parola sau contul Dvs. De asemenea, sunteți de acord să ne notificați imediat de orice utilizare neautorizată a parolei sau a contului Dvs.

4.4. Utilizarea personală a contului. Contul este doar pentru uzul Dvs. personal și nu trebuie să permiteți altcuiva să vă folosească contul. www.angelastafii.com este destinat să fie utilizat de către persoane care doresc să identifice, să selecteze, să revizuiească și să se conecteze cu alți utilizatori, astfel încât aceștia să poată primi, furniza sau distribui informații despre serviciile disponibile pe platforma www.angelastafii.com. Orice utilizare a platformei în orice alt scop (inclusiv, dar fără a se limita la utilzarea www.angelastafii.com sau a informațiilor obținute de pe www.angelastafii.com pentru a solicita, face publicitate sau a contacta Utilizatorii în orice alt scop) este interzisă.

4.5. Este interzis să expediați scrisori în lanț, e-mail nedorit sau spam altor Utilizatori și nu puteți utiliza orice informație obținută de pe www.angelastafii.com pentru a hărțui, a abuza sau a răni o altă persoană. Pentru a proteja utilizatorii de o astfel de activitate, www.angelastafii.com își rezervă dreptul de a lua măsuri adecvate, inclusiv, dar fără a se limita la, restricționarea numărului de mesaje pe care un utilizator le poate trimite altor Utilizatori prin intermediul www.angelastafii.com orice perioadă de 24 de ore, rezoluțiunea abonamentelor și/sau conturilor, sau blocarea Utilizatorilor cu anumite adrese IP de la accesarea www.angelastafii.com.

4.6. Utilizarea datelor cu caracter personal al altor Utilizatori. În calitate de utilizatori veți avea posibilitatea să accesați date cu caracter personal al altor utilizatori. De exemplu, de a comenta modulele la un curs sau de a comunica pe un chat comun în care pot fi vizibile numerele de telefon, numele și prenumele altor utilizatori. Orice date cu caracter personal pe care o primiți poate fi utilizată numai cu scopul specific pentru care v-au fost furnizate și doar în legătură cu accesarea www.angelastafii.com, a comunicării în grup închis cu alți utilizatori.

4.7. Utilizări interzise. Este interzis să încălcați orice caracteristică de securitate a www.angelastafii.com., inclusiv fără a ne limita la: (a) accesarea conținutului sau a datelor care nu vă sunt destinae sau conectarea la un server sau cont care nu sunteți autorizat să-l accesați; (b) încercarea de a scana, testa vulnerabilitatea serviciilor, a site-ului sau de încălca măsurile de securitate sau de autentificarea fără autorizarea necorespunzătoare; (c) încercarea de a accesa neautorizat serviciul oricărui utilizator, gazdă sau rețea, inclusiv prin intermediul programelor malware, spam, chashing, etc; (d) utilizarea Site-ului sau a serviciilor acestuia în scopuri de a trimite e-mailuri nesolicitate utilizatorilor site-ului; (e) falsificarea oricărui antet de pachet TCP/IP sau oricărei părți a informațiilor de antet în orice e-mail sau orice postare folosind serviciile site-ului; (f) încercarea de a modifica, face inginerie inversă, decompila, dezasambla sau reduce în alt mod sau încercarea de a reduce la o formă perceptibilă a oricărui cod sursă utilizat de www.angelastafii.com Orice încălcare a securității sistemului sau a rețelei vă poate face pasibil răspunderii civile și/sau penale.

4.8. Utilizând Site-ul www.angelastafii.com și a Produselor și Serviciile acestuia sunteți de acord că sub nici-o formă SĂ NU:

a. utilizați Site-ul, Serviciile sau orice informație conținută în acestea, în orice mod abuziv, amenințător, obscen, defăimător, calomnios, rasial, sexual, religios sau în altfel inacceptabil și ofensator;
b. folosiți serviciile, produsele pentru orice scop ilegal sau pentru promovarea activităților ilegale;
c. hărțuiți, încercați să hărțuiți, să abuzați sau să vătămați alte persoane sau grupuri;
d. utilizați contul www.angelastafii.com. al altui utilizator fără permisiune sau prin accesarea ilegală a acestuia;
e. furnizați informații false sau inexacte la înregistrarea unui cont www.angelastafii.com, utilizând serviciile www.angelastafii.com sau comunicând cu alți utilizatori înregistrați;
f. încercați să vă înregistrați pe www.angelastafii.com dacă contul Dvs. a fost suspendat pentru motive întemeiate ca urmare a violării acestor termeni și condiții;
g. ocoliți orice măsură pe care o luăm pentru a restricționa accesul la Serviciile www.angelastafii.com sau de a folosi orice software, tehnologie sau dispozitiv pentru a strânge sau manipula datele de pe Site;
h. utilizați sisteme de comunicații furnizate de către sau făcute de www.angelastafii.com în scopuri comerciale;
i. publicați sau vă conectați la conținut cu rea intenție în scopul de a deteriora sau perturba browserul sau computerul unui alt utilizator;


4.9.. Asumarea riscurilor. ODATĂ CU ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR VĂ ASUMAȚI TOATE RISCURILE DE UTILIZARE A SITE-ULUI www.angelastafii.com, INCLUSIV FĂRĂ A VĂ LIMITA LA TOATE RISCURILE ASOCIATE CU ORICE INTERACȚIUNE ONLINE SAU OFFLINE CU CEILALȚI. SUNTEȚI DE ACORD SĂ LUAȚI TOATE MĂSURILE DE PRECAUȚIE NECESARE ATUNCI CÂND INTERACȚIONAȚI SAU VĂ ÎNTÂLNIȚI FIZIC CU CEILALȚI UTILIZATORI.
4.13. Politica de confidențialitate. Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail trimise pe www.angelastafii.com prin poșta electronică, sau la momentul înregistrării contului vor fi folosite în conformitate cu Politica privind datele cu caracter personal. Orice fel de comunicări sau materiale transmise pe Site, precum întrebări, comentarii, sugestii, recomandări, recenzii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate neconfidențiale de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

4.11. Respectarea cadrului normativ. Utilizarea de către Dvs. a site-ului www.angelastafii.com și a serviciilor acestuia, inclusiv, postarea pe Site se realizează în conformitate cu prevederile acestor Termeni și condiții, inclusiv în conformitate cu toate reglementările în vigoare aplicabile.

4.12. Raportarea în caz de nerespectare a termenilor și condițiilor. Sunteți de acord să raportați prompt către Școala Sinelui orice încălcare a termenilor și condițiilor sau eventuale comportamente neadecvate a altor Utilizatori. Ne puteți contacta la următorul e-mail: contact@angelastafii.com

4.13. Drepturile de proprietate intelectuală.

4.13.1. Drepturi de autor. Toate materialele de pe Site-ul www.angelastafii.com, altele decât conținutul din profilul Utilizatorilor sunt deținute de Scoala Sinelui S.R.L. de către cei care dețin licențele corespunzătoare în acest sens. Dvs. nu puteți folosi aceste materiale cu excepția unei permisiuni în scris și în prealabil din partea Scoala Sinelului S.R.L.

4.13.2. Mărcile comerciale. Expresia verbală Școala Sinelui, precum și semnul vizual al Școlii Sinelui. (logo-ul) sunt deținute de Angela Stafii, asociatulu unic și administratorul Scoala Sinelui S.R.L. Nu puteți copia, reproduce, utiliza, distribui, multiplica, comercializa aceste mărci comerciale fără permisiunea în scris a deținătorilor acestor mărci comerciale.

4.13.3. Desingul și modalitatea de prezentare a Site-ului www.angelastafii.com, precum și setările, meniurile, submeniurile și funcționalitățile acestuia constituie obiect al proprietății intelectuale a Școlii Sinelui S.R.L.

4.13.4. Site-ul, aplicația mobilă, mărcile, logo-urile, sloganele, textele, imaginile, bazele de date, precum și toate celelalte materiale și elemente parte componentă a site-ului/aplicației sunt proprietatea Societății, eventual al partenerilor acesteia și fac obiectul unui drept de proprietate intelectuală în conformitate cu legislația Republicii Moldova și celei internaționale aplicabile.

4.13.5. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea, sub orice formă a conținutului site-ului și a elementelor prezentate pe www.angelastafii.com., de către orice persoană fără un acord prealabil în scris al Școlii Sinelui S.R.L.

4.13.6. Orice încercare, de orice natură, de modificare a imaginilor și a informațiilor de pe www.angelastafii.com, inițiată de orice persoană neautorizată, precum și realizarea de link-uri cu mesaje nefondate, care să facă trimiteri la pagini de pe site, dau dreptul unilateral și neechivoc al Școlii Sinelui S.R.L. sau oricărui alt beneficial legal al drepturilor de proprietate intelectuală de mai sus să facă uz de prerogativele sale de a se adresa instanțelor de judecată competente pentru sancționarea acestor fapte. Nimic din conținutul acestui site nu trebuie de interpretat ca acordarea de licență/drept de utilizare a oricărei mărci prezentate pe acest site fără permisiunea scrisă din partea Societății.

4.13.7. Conținutul Dvs. Sunteți proprietarul informațiilor prezentate în profilul Utilizatorului. Scoala Sinelui S.R.L nu va dobândi nici-un interes de proprietate asupra conținutului de utilizator pe care-l postați pe site-ul www.angelasatfii.com.

4.14. Politica protecției datelor cu caracter personal.

4.14.1. Prevederi generale. Școala Sinelui S.R.L. respectă dreptul la intimitate și viața privată. De asemenea, aceasta respectă și se conformează legislației în vigoare referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

4.14.2. Protecția datelor cu carcater personal. Școala Sinelui S.R.L se obligă să respecte legislația privind protecția datelor cu carcater personal. Prin utilizarea www.angelastafii.com vă exprimați acordul în mod explicit și fără echivoc ca Scoala Sinelui S.R.L. să colecteze și să utilizeze datele cu caracter personal pe care Dvs. le furnizați, în scopurile prevăzute în termenii și condițiile de utilizare a www.angelastafii.com. Datele furnizate de către Utilizatori sunt strict confidențiale. Scoala Sinelui S.R.L. se angajează față de Utilizatori să nu furnizeze aceste date unor terțe persoane neautorizate.

4.14.3. Utilizatorul își dă acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate de către Scoala Sinelui S.R.L., și dacă este necesar de către afiliații și colaboratorii acestora.

4.14.4. Scoala Sinelui S.R.L. asigură utilizatorilor păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei alte informații dezvăluite de Utilizator către terți.

4.14.5. Școala Sinelui se obligă să administreze în condții de siguranță și numai în vederea scopurilor specificare datele personale pe care le furnizează utilizatorii www.angelastafii.com.

4.14.6. Scoala Sinelui S.R.L se obligă să aplice, în legătură cu datele cu caracter personal ale utilizatorilor săi măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderi, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unor rețele, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

4.14.7. Utilizatorilor site-ului www.angelastafii.com le sunt garantate drepturile prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv fără a se limita la dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de intervenție, etc.

4.14.8. Politica de cookies este integrată în politica datelor cu caracter personal ce este accesibilă pe site-ul www.angelastafii.com pentru fiecare utilizator. Aceasta relatează scopul colectării datelor prin intermediul cookie-urilor. De regulă, acestea sunt utilizate pentru a personaliza experiența utilizatorilor, pentru a le putea furniza conținut relevant și pentru a analiza comportamentul utilizatorilor în scopul îmbunătățirii serviciilor prestate.

4.14.9. Utilizatorilor li se va solicita să ofere un consimțământ explicit înainte de a utiliza cookie-urile pe site-ul www.angelastafii.com. Acesta se va realiza prin afișarea unui banner de cookies sau prin intermediul unei casete de dialog care va afișa informații relevante despre cookie-uri și va oferi opțiuni de acceptare sau respingere a acestora.
5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
5.1. DREPTURILE PRESTATORULUI ȘCOALA SINELUI SRL

a. De a solicita plata serviciilor prestate;
b. De a fi informat în mod complet cu privire la aspectele necesare îndeplinirii obligațiilor și responsabilităților asumate în temeiul acestor termeni și condiții;
c. De a suspenda conturile Utilizatorilor care încalcă prevederile prezentelor Termeni și condiții;
d. De a verifica informațiile furnizate de către Utilizatori la momentul înregistrării acestora pe site, cât și pe parcursul utilizării site-ului www.angelastafii.com;
e. De a sista comentariile la postări care sunt licențioase, defăimătoare, discriminatorii, care instigă la ură, etc.
5.2. OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PRESTATORULUI ȘCOALA SINELUI SRL

a. Să pună la dispoziția Utilizatorilor pachetele de servicii și produse prezentate pe Site-ul www.angelastafii.com;
b. Să asigure mentenanța Site-ului. www.angelastafii.com în scopul unei bune funcționalități în regim normal;
c. Să remedieze în cel mai scurt timp orice problemă semnalată în legătură cu funcționalitatea Site-ului www.angelastafii.com;
d. Să-și îndeplinească responsabiltiățile ce-i revin cu promptitudine și profesionalism;
e. Să ofere explicațiile necesare cu privire la drepturile utilizatorilor reieșind din calitatea acestora de consumatori;
f. Să coopereze cu Utilizatorul în vederea identificării corecte și integrale a nevoilor acestuia;
g. Să asigure transparența în raporturile sale cu Utilizatorul, prin furnizarea corectă și completă a tuturor informațiilor necesare pentru ca acesta să-și întemeieze deciziile în cunoștință de cauză;
h. Să respecte confidențialitatea tuturor datelor cu caracter personal care îi sunt furnizate în legătură cu prestarea serviciilor;
i. Să ofere suport profesionist pentru îndrumarea Utilizatorilor în procesul înregistrării acestora pe site, de accesare a serviciilor oferite de www.angelastafii.com;
j. Să identifice și să implementeze modalități de îmbunătățire a utilizării Site-ului, a serviciilor prestate în baza sugestiilor și a nevoilor identificate în rândul Utilizatorilor;
k. Să răspundă în termen de 36 de ore întrebărilor și solicitărilor primite din partea Utilizatorului.
5.3. DREPTURILE UTILIZATORULUI

a. Să utilizeze serviciile plasate pe site-ul www.angelastafii.com
b. Să obțină în termen rezonabil informații suplimentare privind accesarea, utilizarea serviciilor plasate pe site;
c. Să nu fie restricționat în oferirea unor recenzii obiective a produselor și serviciilor achiziționate de pe site;
d. Să facă schimb de opinii și păreri cu alți utilizatori pe Site;
e. Să beneficieze de drepturile și garanțiile oferite de legislația în vigoare privind protecția consumatorului;
f. Să i se asigure protecția datelor cu caracter personal.

5.4. OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE UTILIZATORULUI

a. Să furnizeze informații veridice și complete despre identitatea sa la momentul înregistrării pe site, cât și pe parcursul utilizării Site-ului și serviciilor acestuia;
b. Să respecte condițiile de utilizare a Site-ului www.angelastafii.com;
c. Să se asigure responsabilitatea financiară pentru toate tranzacțiile efectuate în contul sau numele Dvs.;
d. De a avea capacitatea legală necesară pentru a iniția acțiuni juridice de pe site-ul www.angelastafii.com;
6. CONȚINUT
6.1. Conținutul este definit ca orice comunicații, imagini, sunete, videoclipuri și toate materialele, datele și informațiile pe care le încarcă Utilizatorii sau le transmit prin Serviciile . www.angelastafii.com, sau pe care alți Utilizatori le încarcă sau transmit, inclusiv, fără limitare la orice conținut mesaje, fotografii, mesaje audio, video, recenzii sau profiluri care sunt publicate sau afișate .

6.2. Prin transmiterea și trimiterea în adresa oricărui utilizator de pe Site-ul www.angelastafii.com, sunteți de acord și garantați următoarele:

a. Sunteți responsabili pentru furnizarea de informații corecte, actuale și complete în legătură cu înregistrarea pe Site-ul www.angelastafii.com și utilizarea serviciilor disponibile pe acesta;

b. Nu veți posta informații ce conțin date cu caracter personal al altor persoane decât dacă aveți permisiunea subiectului de date cu caracter personal în condițiile legii să le divulgați;

c. Înțelegeți și sunteți de acord că Școala Sinelui S.R.L. poate la propria discreție, să revizuiască și să șteargă orice conținut, după caz, în totalitate sau parțial, care ar putea fi ofensator, ilegal, sau care ar putea încălca drepturile altora, vătăma sau amenința siguranța Utilizatorilor Site-ului www.angelastafii.com;

d. Nu veți transmite informații, materiale prin intermediul unei corespondențe electronice nesolicitate, spam, etc.;

e. Nu veți posta și afișa informații care nu sunt relevante, care au scopul de a irita sau deranja alți Utilizatori ai Site-ului;

f. Înțelegeți și sunteți de acord că Școala Sinelui S.R.L. nu are nici o obligație să șteargă sau să elimine orice comentarii sau alte informații publicate de pe Site-ul www.angelastafii.com despre un anume utilizator.

6.3. Recenziile. În calitate de Utilizator al Site-ului www.angelastafii.com. aveți posibilitatea de a oferi recenzii privind serviciile prestate de Prestatorul de servicii. Recenziile se oferă în mod voluntar. Recenzia chiar dacă se oferă sub anonimat, nu intră în categoria informațiilor considerate confidențiale.

6.4. În cazul în care un Utilizator nu este de acord cu recenzia recepționată de la alt Utilizator al Site-ului, acesta poate trimite o cerere de revizuire a recenziei la următoarea adresă electronică: scoalasinelui@gmail.com . Cererea expediată trebuie să fie una motivată. Nu puteți anula un cont și să vă reînregistrați în scopul de a împiedica accesul la o recenzie a contului Dvs. inițial.

6.5. Opiniile, sfaturile, ofertele, alte informații care pot fi vizualizate pe Site-ul www.angelastafii.com, dar care nu sunt plasate de către Școala Sinelui S.R.L., aparțin autorilor acestor informații. Școala Sinelui S.R.L. nu garantează: exactitatea, integritatea sau utilitatea acestor informații de pe Site sau care sunt disponibile prin intermediul serviciilor acestuia, sau în orice alt context.

6.6. Școala Sinelui S.R.L.nu este responsabilă pentru orice pierdere, pagubă, daună rezultată din: încrederea Dvs. în informațiile sau alte conținuturi postate pe Site-ul www.angelastafii.com, sau transmite de Utilizatorii Site-ului; recenzii sau comentarii făcute despre Dvs. pe Site sau în alt context de către alți Utilizatori.

6.7. ÎN CONDIȚIILE ADMISE DE LEGE, ȘCOALA SINELUI S.R.L. DECLINĂ ORICE FEL DE RĂSPUNDERE PENTRU ORICE DENATURĂRI ȘI/SAU ORICE DECLARAȚII FALSE FĂCUTE DE ORICE UTILIZATOR AL SITE-ULUI www.angelastafii.com

6.8. UTILIZATORII SUNT RESPONSABILI, ÎNȚELEG ȘI SUNT DE ACORD SĂ NU ȚINĂ ȘCOALA SINELUI RĂSPUNZĂTOATE PENTRU ORICE DENATURARE ȘI/SAU DECLARAȚIE FALSĂ FĂCUTĂ DE ACEȘTIA ÎN NUMELE SITE-ULUI SAU A SERVICIILOR ACESTUIA.
7. ABONAMENT, POLITICI DE PLATĂ ȘI RAMBURSARE
7.1. Servicii și produse

Site-ul propune următoarele pachete:
  • webinare cu durata de 2, 3, 4 sau 5 ore,
  • cursuri de scurtă durată (o lună, 6 săptămâni),
  • cursuri de lungă durată (2 sau mai multe luni),
  • programe de mentorat individuale și de grup,
  • abonament de club.
Fiecare din aceste cursuri sau alte servicii individuale vor fi detaliate pe site-ul www.angelastafii.com, care va conține informații cel puțin referitoare la:
(1) denumirea cursului/abonamentului/pachetului;
(2) durata acestora (scurtă, lungă durată sau singulară);
(3) perioada de acces a Utilizatorilor la conținutul cursurilor/produselor plasate pe site-ul www.angelastafii.com;
(4) descrierea succintă a fiecărui curs/produs/abonament;
(5) cui este destinat cursul;
(6) costul cursului în valută străină/valută națională;
(7) condițiile de plată (achitare integrală sau în rate/taxele aplicabile/comisioane, etc).

7.2. O informație generalizată a serviciilor prestate de ȘCOALA SINELUI S.R.L., precum și a prețurilor sunt disponibile în mod vizibil pe platforma www.angelastafii.com la directoriul CURSURI.

7.3. Politica de plată și de preț. Școala Sinelui S.R.L. are aprobată o politică de preț în funcție de abonamentul/ pachetul pe care-l alege un Utilizator al Site-ului și a termenului de activare a acestuia. Toate prețurile sunt afișate în mod vizibil pe platforma www.angelastafii.com

7.4. Odată achiziționat un anumit pachet de către Utilizator, prețul pentru acesta nu poate fi modificat de către Școala Sinelui S.R.L. pe parcursul valabilității acestuia. În cazul în care Școala Sinelui S.R.L. va considera rezonabil modificarea politicii de prețuri, Utilizatorii vor fi informați în prealabil prin intermediul poștei electronice cu 15 zile calendaristice expirării valabilității abonamentului/pachetului curent. În situația în care are loc modificarea politicii de prețuri, abonamentele/pachetele nu se vor reînnoi în mod automat. Utilizatorii care vor dori să-și reînnoiască abonamentul/pachetul cu prețul modificat li se va pune la dispoziție opțiunea de activare abonamentului pentru o perioadă ulterioară sau opțiunea de a se dezabona de la serviciile abonamentului.

7.1. Școala Sinelui S.R.L. NU ACOPERĂ costul comisionului tranzacțiilor bancare. Utilizatorul își asumă costurile tranzacțiilor bancare. Această informație este plasată în mod vizibil și accesibil Utilizatorilor, astfel încât aceștia să decidă operarea plății în cunoștință de cauză asupra tuturor taxelor și comisioanelor aplicabile.

7.2. Plata pentru serviciile Școala Sinelui S.R.L. poate fi efectuată prin:

a. card de debit/credit VISA sau Master Card (Online);
b. internet banking la băncile din Republica Moldova (online);
c. Virament la contul Școala Sinelui S.R.L.

persoana juridica: Scoala Sinelui SRL
cod fiscal: 1023600020963
IBAN: MD53AG000000022515432242
Număr cont: 22515432242
Banca Intermediară: BC Moldova-Agroindbank SA
BIC: AGRNMD2X805

7.3. Este exclusiv responsabilitatea și dreptul Utilizatorului de a alege metoda de plată și a Prestatorului de plată.

7.4. Utilizatorul este de acord ca detaliile cardului debit/de credit furnizate de acesta să fie corecte și exacte și că nu va folosi cardul de debit/credit, care nu este deținut în mod legal de acesta sau a cărui utilizare nu este autorizată de proprietarul legal al acestuia. Utilizatorul este, de asemenea, de acord și se angajează să furnizeze detalii corecte și valide despre cardul de debit/cardul de credit.

7.5. Utilizatorul garantează, este de acord și confirmă când inițiază o tranzacție de plată online și furnizează detaliile cardului.

7.6. Utilizatorul autorizează debitarea cardului nominalizat pentru plata selectată împreună cu comisioanele aplicabile după caz.

7.7. Utilizatorul este responsabil să se asigure că este disponibil un credit suficient pe contul cardului nominalizat la momentul efectuării plății pentru a permite finalizarea tranzacției de plată.

7.8. Utilizatorul este de acord ca detaliile cardului debit/de credit furnizate de acesta să fie corecte și exacte și că nu va folosi cardul de debit/credit, care nu este deținut în mod legal de acesta sau a cărui utilizare nu este autorizată de proprietarul legal al acestuia. Utilizatorul este, de asemenea, de acord și se angajează să furnizeze detalii corecte și valide despre cardul de debit/cardul de credit.

7.9. Utilizatorul garantează, este de acord și confirmă când inițiază o tranzacție de plată online și furnizează detaliile cardului.

7.10. Utilizatorul autorizează debitarea cardului nominalizat pentru plata selectată împreună cu comisioanele aplicabile după caz.

7.11. Utilizatorul este responsabil să se asigure că este disponibil un credit suficient pe contul cardului nominalizat la momentul efectuării plății pentru a permite finalizarea tranzacției de plată.

7.12. Dacă în timpul procesării tranzacției cu cardul bancar se produce o eroare, în funcție de situație se pot aplica următoarele soluții:

a. A apărut o eroare temporară în timpul procesării plății cauzată de conexiunea cu site-ul www.angelastafii.com și banca procesatoare de tranzacții cu cardul. În acest caz suma aceste tranzacții putea fi retrasă de pe cardul Utilizatorului. Pentru a soluționa problema puteți contacta Serviciul suport clienți.
b. Cardul nu este activat pentru tranzacții online. În acest caz suma acestei tranzacții nu a fost retrasă de pe card. Pentru a soluționa problema se recomandă de a contacta banca emitentă a cardului Utilizatorului pentru a se asigura că acesta este activ pentru astfel de operațiuni.
c. Date de autorizare introduse de Utilizator sunt invalide sau incomplete. În această situație suma acestei tranzații nu a fost retrasă de pe cardul Utilizatorului. Pentru a soluționa problema se recomandă Utilizatorului să introducă date de autorizare valide și complete.
d. Cardul Utilizatorului nu conține suficiente resurse financiare pentru a efectua achitarea tranzacției. În acest caz suma tranzacției nu a fost retrasă de pe cardul Utilizatorului. Pentru a soluționa problema Utilizatorului i se recomandă să alimenteze cu suma necesară contul cardului și să repete operațiunea de achitare sau să încerce să finalizeze plata cu un card cu suficiente resurse financiare.

7.13. Plata se confirmă printr-un e-mail pe adresa asociată a Utilizatorului pe site-ul www.angelastafii.com. În cazul în care plata nu se autorizează, Utilizatorul va primi un mesaj de reîncercare. Dacă Utilizatorul alege să salveze cardul, la următoarea comandă are posibilitatea să-l selecteze fără a mai fi nevoie să introducă datele în mod repetat.

7.14 În cazul opțiunii plății prin virament bancar la conturile Școala Sinelui S.R.L. plata se va opera la următoarele rechizite bancare ale acesteia indicate în pct 7.6.
8. Politica de rambursare
8.1. Utilizatorul poate solicita o rambursare în termen de 14 zile de la momentul activării unui Abonament/Pachet pe Site-ul www.angelastafii.com. Școala Sinelui S.R.L. nu vă poate garanta o rambursare în baza unei solicitări ce depășește termenul de 14 zile. În cazul produselor electronice, rambursarea nu poate avea loc, dacă utilizatorul a creat contul și a accesat materialele cursului.

8.2. Rambursările sunt procesate prin aceeași metodă de plată utilizată la momentul achiziției unor servicii pe site-ul www.angelastafii.com. .Școala Sinelui nu oferă rambursări în numerar. Pot fi rambursate doar achizițiile ce au avut loc în utlimele 14 zile de pe cardul sau contul de plată inițial.

8.3. În perioada de 14 zile aveți dreptul de revocare a contractului în baza abonamentului/pachetului. În acest sens, Utilizatorul este în drept să expedieze în adresa Școala Sinelui S.R.L. o notificare neechivocă privind revocarea contractului cu Școala Sinelui S.R.L.. Formularul de revocare poate fi accesat pe site-ul www.angelastafii.com. Odată cu expedierea formularului, Utilizatorul va recepționa o confirmare de recepționare a formularului. Utilizatorul nu este obligat să ofere nici-o justificare a deciziei de a revoca contractul cu Școala Sinelui S.R.L.

8.4. În cazul în care Utilizatorul își exercită dreptul de revocare, acesta va fi ținut la o sumă proporțională cu ceea ce s-a reușit să se furnizeze până la momentul în care Utilizatorul client a informat Școala Sinelui S.R.L. cu privire la exercitarea dreptului de revocare. Astfel, în cazul în care Utilizatorul nu a utilizat serviciile abonamentului/pachetului pe care l-a achiziționat acestui i se va rambursa toată suma abonamentului/pachetului achitat.

8.5. În cazul în care acesta a reușit să acceseze conținutul materialelor cursurilor incluse în abonament Școala Sinelui S.R.L. își rezervă dreptul de a nu rambursa nici o plată. Utilizatorul nu va fi debitat pentru aceste servicii începând cu luna următoare.

8.7. Condiții de rambursare. Școala Sinelui S.R.L. își asumă să ramburseze plăți Utilizatorilor în următoarele situații:

a. Erori tehnice. Dacă Utilizatorul a întâmpinat probleme tehnice care pot fi imputate Școlii Sinelui S.R.L. și care împiedică Utilizatorul să utilizeze serviciile achiziționate, Școala Sinelui S.R.L. va găsi alternative pentru a remedia situația (ex. va prelungi abonamentul cu o perioadă echivalentă în care Utiliziatorul nu a putut accesa serviciile, etc.) În cazul în care nu va fi posibilă o remediere sau în cazul în care remedierea nu este acceptată de Utilizator, Școala Sinelui S.R.L. va emite o rambursare totală a plății.

b. Fraude. Dacă se constată că contul Utilizatorului a fost utilizat în mod neautorizat de o terță persoană, sau a fost utilizat în mod fraudulos, Școala Sinelui S.R.L. își asumă rambursarea plății în temeiul unor probe pertinente prezentate de către Utilizator.

c. Erori de plată. În cazul în care Școala Sinelui S.R.L. a debitat cardul Utilizatorului în mod eronat, se va opera o rambursare integrală a plății; erori tehnice evidente (dublări ale plăților, sume evident exagerate, etc).

8.7. Solicitarea de rambursare. Pentru orice situație în care utilizatorul este eligibil pentru rambursare în condițiile menționate mai sus, Utilizatorul poate expedia o solicitare de rambursare la următoarea adresă de e-mail: contact@angelastafii.com. Pentru a facilita procesul de rambursare, se recomandă Utilizatorului să introducă în solicitarea sa următoarele informații:

a. Data plății, confirmarea plății (acestea pot fi găsite în e-mailul recepționat la momentul achiziționării serviciilor de pe site-ul . www.angelastafii.com);
b. Numele și prenumele Utilizatorului Client;
c. Dacă ați utilizat plata prin intermediul cardului bancar: ultimele 4 cifre a cardului (pentru securitatea datelor a nu se oferi toate cifrele) și tipul cardului (Visa, Master Card, etc).Școala Sinelui S.R.L. își rezervă dreptul să refuze o rambursare în cazul în care în mod rezonabil suspectă că Utilizatorii încearcă în mod abuziv să facă uz de politica de rambursare; au violat acești termeni și condiții sau în cazul în care utilizează în mod fraudulos serviciile Școlii Sinelui S.R.L..
9. Politica ofertelor gratuite, a reducerilor, organizării concursurilor
9.1. Școala Sinelui S.R.L. își rezervă dreptul de a oferi abonamente cu titlu gratuit, cu aplicarea unor reduceri pentru o perioadă determinată de timp. Ofertele gratuite și a reducerile aplicate pot avea loc cu ocazia aniversării site-ului www.angelastafii.com, a numărului de abonați, a sărbătorilor, a unor evenimente, etc.

9.2. Școala Sinelui S.R.L. va publica și va anunța în prealabil Utilizatorii clienți despre posibilitatea accesării unor abonamente cu reduceri sau gratuite, în ce condiții acestea pot fi accesate și care ar fi criteriile de eligibilitate. În acest sens, Școala Sinelui S.R.L. garantează maximă diligență și transparență, astfel încât Utilizatorii clienți să aibă așteptări rezonabile și reale în privința serviciilor ce le pot accesa prin intermediul site-ului www.angelastafii.com

9.3. Școala Sinelui S.R.L. poate organiza cu ocazia diferitor evenimente concursuri pentru Utilizatorii săi. În acest sens, Școala Sinelui S.R.L. va publica în prealabil regulamentul concursului și condițiilor de desfășurare a acestuia.
10. Asumarea răspunderii pentru conduită și dispute
10.1. Școala Sinelui S.R.L. oferă o platformă online care permite Utilizatorilor să interacționeze cu privire la temele cursurilor și webinarelor.

10.2. Prin utilizarea serviciilor de pe www.angelastafii.com, înțelegeți și sunteți de acord că Școlii Sinelui S.R.L. nu i se pot înainta reclamații de orice natură privind relațiile și controversele pe care Dvs. în calitate de utilizator al site-ului www.angelastafii.com. le puteți avea cu alți utilizatori. Școala Sinelui S.R.L. va depune toată diligența și efortul rezonabil pentru a monitoriza profilurile Utilizatorilor, comentariile, recenziile și utilizarea generală a site-ului și va suspenda în condițiile prevăzute de acești Termeni și condiții conturile Utilizatorilor care nu respectă prevederile acestuia.

10.3. ÎN CAZUL NEEXECUTĂRII OBLIGAȚIEI DE PLATĂ A SERVICIILOR ȘCOLII SINELUI S.R.L. UTILIZATORUL POATE FI SANCȚIONAT PRIN EXCLUDEREA PE SITE-UL www.angelastafii.com CU POSIBILITATEA DE A SE ÎNREGISTRA DIN NOU CU UN CONT DE UTILIZATOR CLIENT ÎN TERMEN DE 60 DE ZILE.

10.4. NEEXECUTAREA OBLIGAȚIEI DE PLATĂ LA SCADENȚĂ, CONFERĂ Școlii Sinelui S.R.L. DREPTUL DE A PERCEPE PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE ÎN VALOARE DE 0,1% PENTRU FIECARE ZI DE ÎNTÂRZIERE.

10.5. Utilizatorii Clienți înregistrați în evidențele Școlii Sinelui S.R.L., ca și rău platnici nu vor putea beneficia de opțiunea REDUCERILOR, OFERTELOR SAU A PLĂȚILOR ÎN RATE.
11. Limitarea răspunderii
11.1. În limitele admise de lege, Școala Sinelui S.R.L. NU:

a. Garantează acuratețea, adecvarea sau deplinătatea materialelor și informațiilor postate de către utilizatori pe site-ul www.angelastafii.com.;
b. Nu adoptă, acceptă sau aprobă responsabilitatea pentru acuratețea, exactitatea oricărei opinii, sfat, declarații făcute de orice părți altele decât cele ale Școlii Sinelui S.R.L.;

11.2. Școala Sinelui S.R.L. garantează că utilizarea serviciilor de către Utilizatori vor fi sigure, neîntrerupte, disponibile, fără erori. În cazul unor defecțiuni vor fi corectate în cel mai scurt timp de la notificare.

11.3. Utilizatorii site-ului www.angelastafii.com își asumă toate riscurile când utilizează site-ul, inclusiv, dar fără a se limita la, toate riscurile cu orice interacțiune online sau offline cu utilizatorii înregistrați. Astfel sunteți de acord să luați toate măsurile de precauție necesare atunci când interacționați cu alți utilizatori și vizitatori ai site-ului www.angelastafii.com.
12. Legea aplicabilă
12.1. În cazul apariției unei dispute privind utilizarea site-ului www.angelastafii.comși/sau în legătură cu serviciile prestate de către Prestator, legea aplicabilă privind conținutul acestor Termeni și condiții, a interpretării acestor clauze, efectele juridice ale acestora, inclusiv eventualele litigii vor fi guvernate de legile în vigoare a Republicii Moldova. Astfel, instanțele competente de soluționarea litigiilor vor fi cele din Republica Moldova conform competenței.

12.2. Școala Sinelui S.R.L. va depune diligența de a soluționa orice litigiu în primul rând în mod amiabil.
13. Dispoziții finale
13.1. Dacă o clauză din aceste Termeni și Condiții este declarată conform legii drept nulă, inaplicabilă, fie integral, fie parțial, se va considera că respectiva clauză sau porțiune a acesteia nu fac parte din acest Contract, fără ca acest fapt să afecteze legalitatea, valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte clauze și condiții. Astfel, se va înlocui clauza sau partea acesteia declarată nulă sau inaplicabilă cu o clauză sau parte a acesteia care va reproduce în cea mai mare măsură posibilă un efect similar cu cel al clauzei sau părții acesteia declare nule sau inaplicabile urmărind conținutul și scopul acestor Termeni și Condiții.

13.2. Acești Termeni și Condiții constituie întregul acord și întreaga înțelegere dintre părți cu privire la obiectul acestora și anulează, înlocuiesc toate acordurile și angajamentele anterioare sau concomitente cu privire la obiectul în cauză.